Disclaimer

 

Het Odensehuis HW stelt de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Het Odensehuis HW kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

 

Alle gegevens die u als gebruiker plaatst op deze site zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze aan het Odensehuis HW zijn verstrekt. Dit houdt in dat wij zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

 

 

 

Loop gerust
eens binnen

Dit kan op iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 - 15:30 uur.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een uitstapje. Kijk in de agenda meer activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl