00 header 3

De film Still Alice

Met elkaar (38 bezoekers)hebben we gekeken naar de film Still Alice op 6 november. Een indrukwekkende film over een jong vrouw, die te maken krijgt met Alzheimer. De film laat goed zien, wat er met haar en haar gezin gebeurd. Na afloop was er nog de mogeijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de film, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.

 

Loop gerust
eens binnen

Dit kan op iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 - 15:30 uur.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een uitstapje. Kijk in de agenda meer activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl