Financiën

Schenkingen en legaten:
op rekeningnummer NL02RABO0122800176 t.n.v. St.Odensehuis HW. Heinenoord Het Odensehuis HW heeft de Anbi status.

 

Uw schenking aan het Odensehuis komt altijd goed terecht. Onze ANBI status staat daar garant voor. Graag maken wij gebruik van uw steun voor het schenken van gratis activiteiten aan onze medemens. Van uw donatie blijft niets aan de strijkstok hangen, want de stichting draait volledig op vrijwilligers. Uw donatie wordt volledig benut om de kosten van de activiteit te financieren.

Steun ons

 

Loop gerust
eens binnen

Dit kan op iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 - 15:30 uur.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een uitstapje. Kijk in de agenda meer activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl