Vrienden van

Als u regelmatig komt, stellen wij het op prijs als u 15 euro per maand stort op onderstaand rek. nr. onder vermelding van ‘vrienden van het Odensehuis’. Hiervan wordt een deel van de activiteiten bekostigd.

 

Schenkingen en legaten:
op rekeningnummer NL02RABO0122800176 t.n.v. St.Odensehuis HW. Heinenoord Het Odensehuis HW heeft de Anbi status

 

Steentje bijdragen?

Mantelzorger
Wilt u een donatie of legaat storten? Dat kan op rekeningnummer NL02 RABO 0122 8001 76 t.n.v. St.Odensehuis HW Heinenoord. Het Odensehuis heeft de Anbi status.


Vrienden van het Odensehuis
Als u regelmatig komt, stellen wij het op prijs als u 15 euro per maand stort op bovenstaand rekeningnummer onder vermelding van ‘Vrienden van het Odensehuis’. Hiervan wordt een deel van de activiteiten bekostigd.

 

 

Loop gerust
eens binnen

Dit kan op iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 - 15:30 uur.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een uitstapje. Kijk in de agenda meer activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl