00 header 5a

Voor wie

Perspectief voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie. 

Het Odensehuis biedt perspectief en ondersteuning bij het omgaan met dementie. Dit doen wij door het aanbieden van informatie, contact met lotgenoten en het is een plaats waar men elkaar ontmoet en samen leuke dingen doet.

Mensen met geheugenklachten of beginnende dementie voelen zich soms onzeker en hebben veel vragen over wat hen te wachten staat. In het Odensehuis kunt u hierover met elkaar praten, maar dit hoeft niet.      

Ook als u door beginnende dementie uw baan dreigt kwijt te raken, of al kwijt bent, kan het Odensehuis u mogelijk perspectief bieden.

Het Odensehuis werkt aan het bevorderen van kwaliteit van leven en maakt het mogelijk dat mensen met dementie, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en zo een waardevolle bijdrage leveren aan en een plaats hebben in de samenleving.

De ervaring leert dat mensen met dementie en hun mantelzorgers soms vrienden kwijtraken, maar in het Odensehuis ook weer nieuwe vrienden krijgen. Er ontstaat zo een nieuw netwerk, een soort ‘Odensefamilie’.

 

Van, voor en door mensen met dementie en hun partners en/of kinderen.

Het Odensehuis is een organisatie van, voor en door mensen met geheugenproblemen, dementie en hun naasten. Iedereen is welkom en levert met zijn/haar talenten een bijdrage aan het draaiend houden van het Odensehuis.

Mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten hebben hierbij een ondersteunende rol. Het Odensehuis geeft informatie en biedt hulp bij het omgaan met dementie, waarbij de ervaringsdeskundigheid van deelnemers centraal staat.

 

Activiteiten

In een Odensehuis staat een zinvolle dag invulling centraal. “Er zijn” met elkaar is net zo belangrijk als specifieke activiteiten. Vandaar dat het samen eten tussen de middag een centrale plek inneemt, waarbij iedereen mee helpt. De ongedwongen sfeer maakt het makkelijk om met elkaar in contact te komen en er kunnen boeiende gesprekken ontstaan.

Activiteiten worden op uw verzoek, indien mogelijk aangeboden als workshop en als dit goed bevalt vaker gepland. Sprekers uitnodigen over onderwerpen die u interessant vindt, samen bewegen, kunstzinnige activiteiten, uitstapjes, samen zingen, muziek maken of luisteren e.d. worden met elkaar mogelijk gemaakt. Zo kunt u onderzoeken wat bij u past.

 

Uitgangspunten bij de activiteiten:

  • Niets moet, u bepaalt wanneer, hoe vaak en hoelang u deelneemt, eigen regie staat hierbij centraal
  • De activiteiten leveren een bijdrage aan zinvolle dag invulling. Een bijdrage aan de dagelijkse bezigheden is hierom belangrijk. Iedereen levert een bijdrage naar vermogen.
  • De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en belangstelling van de deelnemers
  • Deelnemers kunnen alleen of gezamenlijk meedoen. Uitzondering hierop zijn de lotgenotengroepen voor mensen met dementie (de gedachte-kamer) en die voor mantelzorgers.
  • Je bent nooit te laat, je kunt altijd aansluiten.
  • Activiteiten zijn gericht op informatie, advies en/of ontmoeting

 

Loop gerust
eens binnen

Dit kan op iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 - 15:30 uur.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een uitstapje. Kijk in de agenda meer activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl