Mantelzorgers

De term mantelzorgers gebruiken wij op de site, omdat de mantelzorgers dit prettiger vonden dan naaste. In het woord mantelzorger, zien zij ook de mantel der liefde, waarmee hun partners worden omhuld.

 

Ondersteuning d.m.v. gespreksgroepen

Het Odensehuis biedt specifieke ondersteuning aan mantelzorgers en kinderen onder andere in de vorm van lotgenotengroepen. In de lotgenotengroep delen mantelzorgers hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar. Op de derde vrijdag van de maand is er van 10.45 - 12.15 uur een lotgenotengroep voor partners van mensen met geheugenproblemen en/of dementie o.l.v. Lianne van Dam.

In de Hoeksche Waard zijn er veel jonge mensen (jonger dan 65 jaar) met een vorm van dementie. Het Odensehuis wil graag ook voor hen iets betekenen. Vanaf eind 2019 biedt het Odensehuis elke derde donderdag ochtend van de maand van 10:00 - 11:30 uur een gespreksgroep voor jonge mensen met dementie o.l.v. Deborah van Abkoude. 

Daarnaast is er ook een avond gespreksgroep voor kinderen van ouders met geheugenproblemen en/of dementie, en wel op de derde donderdag van de maand van 19.30 - 21.30 uur. Deze gespreksgroep wordt begeleid door Deborah van Abkoude coördinator.

 

Deelname aan activiteiten

Ook als mantelzorger kunt u mee doen aan alle activiteiten. Het Odensehuis is ook voor en van u. De ervaring is dat er door gezamenlijke activiteiten nieuwe vriendschappen en netwerken ontstaan, waar u op terug kunt vallen ook buiten de openingstijden van het Odensehuis.

 

Respijtzorg

Hoewel het beleid er op is gericht om mantelzorgers te betrekken bij de organisatie van het huis biedt het Odensehuis uiteraard ook respijtzorg.

 

Bibliotheek en informatiefolders

Het Odensehuis heeft een kleine bibliotheek met boeken over dementie. Deze kunnen worden geleend. Daarnaast hebben we over allerlei thema’s informatiefolders in huis of kunnen we u verwijzen naar websites.

 

Financiën

Het Odensehuis vraagt een eigen bijdrage per maand van minimaal 15 euro, ongeacht hoeveel dagen men komt. Daarnaast staat er een spaarvarken waarin een vrijwillige bijdrage kan worden gedaan voor de koffie, thee, lunch en andere onkosten. Activiteiten die toegang kosten zoals het bezoeken van een museum zijn voor eigen rekening.

 

Wij gaan er vanuit dat iedereen vanuit eigen draagkracht aan de financiën bijdraagt.

 

Steentje bijdragen?

Mantelzorger
Wilt u een donatie of legaat storten? Dat kan op rekeningnummer NL02 RABO 0122 8001 76 t.n.v. St.Odensehuis HW Heinenoord. Het Odensehuis heeft de Anbi status.


Vrienden van het Odensehuis
Als u regelmatig komt, stellen wij het op prijs als u 15 euro per maand stort op bovenstaand rekeningnummer onder vermelding van ‘Vrienden van het Odensehuis’. Hiervan wordt een deel van de activiteiten bekostigd.

 

 

Loop gerust
eens binnen

Dit kan op iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 - 15:30 uur.

Elke laatste vrijdag van de maand is er een uitstapje. Kijk in de agenda meer activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl