Beleid

Veel mensen die te horen krijgen dat zij lijden aan een vorm van dementie, zijn nog lang niet zorgbehoevend en komen dus ook niet in aanmerking voor professionele zorg. Bij de diagnose “dementie” stort hun wereld in elkaar en moeten zij zelf zien de confronterende boodschap te verwerken.

 

Voor deze mensen en hun familie, vrienden en kennissen is het Odensehuis bedoeld. Het Odensehuis voorziet in de behoefte aan informatie, aan contact met lotgenoten, aan perspectief en actief deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving en biedt hulp bij het omgaan met dementie. In het visiedocument kunt u kennisnemen van ons beleid.

 

Bij uw bezoek aan het Odensehuis, ontvangt u een introductiepakket, waarin de werkwijze nader zal worden toegelicht. Voor mensen die ons willen ondersteunen bij de benodigde werkzaamheden is er een introductiepakket voor vrijwilligers. Het Odensehuis Hoeksche Waard is een zelfzorg- en vrijwilligers organisatie, die zich richt op mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Deze deelnemers vormen de spil. Eigen regie en eigen mogelijkheden staan hoog in het vaandel.

 

Respect en keuzevrijheid zijn onontbeerlijk. Deelnemers vormen het uitgangspunt voor alles wat in het huis gebeurt. Zij zijn de primaire “eigenaars” van het Odensehuis.

 

Een informeel inloophuis, los van de formele zorgketen en los van formele regelingen bestaat bij de gratie van enthousiaste mensen. Naast de inzet en bijdrage van de deelnemers bestaat het Odensehuis dankzij veel vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het langer zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven van mensen met dementie en bieden contact en uitwisseling aan hun mantelzorgers.

 

De vrijwilligers vormen geen aparte groep, maar zijn als het ware medebezoekers.

 

Lees meer in het beleidsplan:

 

Beleidsplan

 

Welkom 

Maak vrijblijvend kennis, onder het genot van koffie of thee. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 15:00 uur.

Kijk in de agenda voor activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl