Privacyverklaring

In Het Odensehuis willen wij zorgvuldig omgaan met uw privacy. Hieronder vindt u welke gegevens er genoteerd worden, hoe die worden bewaard en ten behoeve waarvan. Uiteraard worden er alleen gegevens genoteerd met uw toestemming.

 

  • Bij een eerste bezoek aan het Odensehuis, het intake gesprek, noteren we naam, adres, tel.nr. en indien aanwezig mail, met uw toestemming. Hierbij wordt afgesproken dat de bezoekers bij de naam worden genoemd en met je worden aangesproken. Dit is alleen voor de coördinator en assistent, de map staat in de afgesloten kast. Mondeling worden vrijwilligers op de hoogte gesteld van bijzonderheden indien dit gewenst is.
  • In de telefoon zitten alle bekende nummers van de bezoekers. Dit doen we om thuis te kunnen bellen bij calamiteiten.
  • We maken foto’s van de bezoekers met toestemming, we laten hen tekenen voor wie wel niet op de site, in de krant en/of folder wil. De foto’s worden doorgemaild naar degene die voor ons de nieuwsbrief maakt, eveneens met foto’s. Deze persoon is op de hoogte van de gegeven toestemming. Via een USB stick worden de foto’s via een daartoe aangewezen vrijwilliger gerubriceerd en weer naar de computer van de coördinator verplaatst. Coördinator en assistent zijn verantwoordelijk voor de controle op de gemaakte afspraken.
  • Er is een lijst is met naam, geboortedata en adres ivm verjaardagkaarten, bij ziekte, overlijden enz. Ligt ook in de afgesloten kast. Personen die zijn overleden worden hiervan verwijderd, door de coördinator.
  • Er wordt een presentielijst bij gehouden, ivm met getallen van bezoekers/vrijwilligers e.a. voor de gemeente om de subsidie te verantwoorden. Hierop staat alleen de naam en de data van aanwezigheid. Deze lijsten staan in de computer van de coördinator en worden anoniem aan het bestuur gestuurd ivm verantwoording aan de gemeenten. Als er langer dan 3 maanden geen bezoek meer is geweest aan het Odensehuis, worden de namen van de presentielijst verwijderd, evenals bij overlijden.
  • Er wordt geen overzicht van bankrekening, ID of ander persoonsgebonden data bijgehouden. • De secretaris heeft een lijst van personen, die zich hebben geabonneerd op de nieuwsbrief. Deze wordt 1 x per 2 maanden verstuurd. Men kan zich hiervoor altijd uitschrijven. De nieuwsbrief ligt ook geprint in het Odensehuis ter inzage voor hen die geen mail of internet gebruikt. Deze lijst voor abonnees op de nieuwsbrief wordt indien nodig alleen gebruikt om bijzondere activiteiten van het Odensehuis Hoeksche Waard bij u onder de aandacht te brengen.
  • De coördinator stuurt 1 x per week een weekagenda aan geïnteresseerde bezoekers. Men kan zich altijd hiervoor aanmelden of uitschrijven. • Bezoekers kunnen altijd een verzoek indienen om informatie over hen te verwijderen. Hierbij zal elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid altijd binnen vier weken worden beantwoord.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming n.a.v. bezoek van de site. Men maakt gebruik van zogenaamde functionele cookies om het gebruik van de site te vergemakkelijken en er worden statistieken bijgehouden, maar dat gebeurt anoniem en die data is niet te herleiden naar een individu.

 

Welkom 

Maak vrijblijvend kennis, onder het genot van koffie of thee. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 15:00 uur.

Kijk in de agenda voor activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl