Initiatief

Het initiatief voor een Odensehuis is gestart in het plaatsje Odense in Denemarken. Het heeft al in vele landen navolging. Ook in Nederland zijn er op verschillende plaatsen Odensehuizen. In 2013 heeft een aantal inwoners uit de Hoeksche Waard onder de inspirerende leiding van de heer Bouma uit Mijnsheerenland het initiatief genomen om een Odensehuis in de Hoeksche Waard op te gaan zetten.

 

Burgerparticipatie en versterking van de eigen kracht van mensen zijn belangrijke speerpunten binnen de WMO. Het Odensehuis past goed binnen deze nieuwe aanpak. Een inloophuis als laagdrempelige, verlengde huiskamer die de kwaliteit van leven versterkt en voorziet in de vraag naar dienstverlening tussen de niet pluisfase en (zware) professionele hulpverlening.      

 

Er zijn door - de inmiddels opgerichte Stichting Odensehuis Hoeksche Waard bestaande uit zes personen - verkennende gesprekken gevoerd met de gemeenten, een groot aantal zorg- en vrijwilligersorganisaties en HW Wonen. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat het initiatief van harte wordt ondersteund. Alle participanten willen op een constructieve manier een bijdrage leveren op het gebied van huisvesting, personeel, vrijwilligers en doorverwijzing.

 

Oprichting stichting Odensehuis

 

Welkom 

Maak vrijblijvend kennis, onder het genot van koffie of thee. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 15:00 uur.

Kijk in de agenda voor activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl